سلام بر جویندگان اسرار عشق
           

         بسم الله الرّحمن الرّحیم

 

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 14:40  توسط احمد چلتاش  | 

فجر آزادی

(در مورد 22 بهمن سالروز پیروزی انقلاب اسلامی ایران سروده شد)

 

مژده ای دل مـــاه بــهمن آمده                               روز آزادیّ مــیـهـن آمده

مژده ای دل فـــجر آزادی دمید                        ناجی مستضعفان از ره رسید

ملّت اســـلام دوشــادوش هـــم                           برخروشیدند بر ظلم و ستم

خون به شمشیر آنچنان پیروز شد                        مـــاه بهمن مبدأ نوروز شد

مضمهل گــردید طاغوت زمان                         نور آمد رفت ظلمت از میان

نــوکر طاغوت یعنی بخــتیار                        سنگرش را ترک کرد و الفرار

ای مسلمان! قدر این نعمت بدان                         دیــن و آزادی نیامد رایگان

بس عزیزانی به خون غلتیده اند                       تــا بسـاط ظلم را بــرچیده اند

حرمت خون شهیدان را بدار                           در ره اســـلام جانت کن نثار

سالــروز لحظه آزادی است                          بین ما جای خمینی خالی است

گر خمینی نیست ، راه او بجاست                   جانشینش رهبر و هم پیشواست

رمز پیروزی چو باشد اتحاد                       زین عمل روح خمینی هست شاد

تا بُود ملّــت کنار رهـــبــری                        دست استکبار هست از ما بری

از خدا خواهد "خدایی" با دعا                        عزت اســلام هر صبح و مسـا

حاج فیض الله خدایی

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 21:45  توسط احمد چلتاش  | 

فجر انقلاب


برخیز، که فجر انقلاب است امروز
بیگانه صفت، خانه خراب است امروز
هر توطئه و نقشه که دشمن بکشد
از لطف خدا، نقش بر آب است امروز
فجر است و سپیده حلقه بر در زده است
روز آمده، تاج لاله بر سر زده است
با آمدن امام در کشور ما
خورشید حقیقت از افق سرزده است
«والفجر» که سوگند خدای ازلی است
روشنگر حقی است که با «آل‌علی» است
این سوره به گفته امام صادق
مشهور به سوره «حسین‌بن‌علی» است
شب رفت و سرود فجر، آهنگین است
از خون شهید، فجر ما رنگین است
این ملت قهرمان و آگاه و رشید
ثابت قدم است و قاطع و سنگین است
شب طی شد و روز روشن از راه رسید
خورشید امید شرق، از غرب دمید
عیسای زمان، راز زمین، «روح خدا»
در کالبد مرده، دمی تازه دمید

برگرفته از سایت بیتوته

+ نوشته شده در  دوشنبه دوازدهم بهمن ۱۳۹۴ساعت 21:24  توسط احمد چلتاش  | 

شهیدان ششم بهمن سال شصت آمل

1-باز هـــــــــم هنگام صحبت، از شهیدان آمده            وقت ســــــر بردن ز خجلت، در گریبان آمده

2-مـــــــــــــور آمد در مدیح آن سلیمان مرتبت            حــــــــــق بده ناقص بگوید، آنکه حیران آمده

3-آبـــروی عشق را با خون مضاعف کرده اند            جان چه باشد، چون سخن از حفظ ایمان آمده

4-سال شصت و ناز شستِ آمل فـــردوس گون            نــــــوری از اخلاصشان در ملک ایران آمده

5-لشکر قــــــابیلیان در جنگ با هــــــــابیل ها            درپـی کــیــنــه چــــــو آتش در نیستان آمده

6-از دل جـنگل بـــســـوی شــهر بیرون تاختند              غـافل از نصری که بر خوبان ز یزدان آمده

7-بــهمنـش خـواب بهاران را مشوش کرده بود              بـا چهـــــل گل موعد سرما  به پایان آمده

8-مردمان بــــــــا وفــایش رو سفیدش کرده اند              ایـنچـنــیــن دشوار از آنــان چه آسان آمده

9-بـــــــــا وجود مردمانی چون دماوند و خزر               دشـمـن از رفــتــــار خام خود پشیمان آمده

10-سنت زینب چه خوش احیا شد از رفتارشان              چــون زنانش ایـنـچـنـیـن مردانه میدان آمده

11-آنچه در دیروز واقع شد به فردا بهتر است               ایـن مـرام آمـل از پـیـر جـــــماران آمده

12- با ولایت عزّت کم رنگ، جان تازه یافت                بی ولایت در کجا فخری به انسان آمده؟

13-رهبری یک شمّه از سیمای پرنور نبی است            شک نکن در مدّعا آنجا که برهان آمده

14-یادمان باشد شهیدان نزد یزدان زنـــــده اند               ایـــــــــن پیام صدق در آیات قرآن آمده

15-غافل از رفتار ما یـــــــک دم نبوده ،نیستند              گر چـه چشم پاکشان بر خلق پنهان آمده

16-درس مردان خدا جان دادن و ایـــــثار بود              طـــــفل دل از مـــکتب آنان گریزان آمده

17-هر که عاشق گشت میداند که درس عاشقی             آخرین حدّش فقط در کــــــــار ایشان آمده

18- تا قیامت عکسشان گویاتر از فریاد ها است            آری ایــن اعجاز از ذکر حسین جان آمده

19-غــــصه امروزشان از خائنان پر ریا اســت          در وصـــیت هایشان، دوری ز شیطان آمده

20-بانوان را از شهیدان این خطاب آمد مـــــدام          از حجابت خواهـرم، دشـــــمن هراسان آمده

21-همنوا با وحــــــی می گفتند از قلب ســـــلیم           گــــــــــوش دل باید، که دریابیم درمان آمده

22-حال باید دید جای ما پس از این در کجاست           در صف افرشته یا، در خــــــیل دیوان آمده

23-ای خدا ما را به یاران حسین ملحـــــــق نما           چون به قلــــــــب پاکشان انوار عرفان آمده

24-احمد این معنی بسی طولانـــــــــی الفاظ کم           عـاقـــــــــبـــت ابیات با خجلت به پایان آمده

6\11\1391قم


برچسب‌ها: شعر شهدای حماسه هزار سنگر آمل
+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و نهم دی ۱۳۹۴ساعت 15:43  توسط احمد چلتاش  | 

امام ما غــــــــــــــــم بسیار دارد                درون ســـــــــینه قلبی زار دارد

شهادت میدهـــــــــــم از کربلا تا                بــــــــه امروزش تن بیمار دارد

نه از خـــــــنده، که حتی از تبسم                چو بدخــــواهان دین پیکار دارد

اگـــــــــر گویم ز سیل اشکهایش                بـــــــــــه باور ناید و انکار دارد

بـــــه خیمه آتش و دودش نسوزد                چو زینب عمه ای غمخوار دارد

به کوفه خطبه دشمن شکن خواند                که ارث ازحــــــــیدر کرار دارد

نبـــــــاشد بوریا در پیش چشمش                که از آن خاطری غمـــــبار دارد

مبادا گریــــــــــــه شش ماهه بیند                چو او داغ گل شیرخــــــوار دارد

خرابه یا سه سالـــــــه یا طبق ها                هـــــــــــــمیشه با دلش آزار دارد

چو تشنه دید فرزندان قــــــــرآن                از آنکه سیــــــــر نوشد عار دارد

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

امام علی بن الحسین زین العابدین و سید الساجدین سلام الله علیه

چون ز کینه آتشی اندر خیام افتاده بـــــــــــــــــود

بلبل بیمار زهرا هم به دام افتاده بـــــــــــــــــــــود

باغ این بلبل پر از گل های بــــــــی سر، وای من

از غم گل های بی ســــــــــــــر از کلام افتاده بود

باورش ســــــــــــــخت است امّا نور چشمان علی

پـــــــــــــیش چشمانش سراسر قتل عام افتاده بود

خودبه تب می سوخت وهر لحظه شیون می شنید

از صدای کودکان، او از قیام افتـــــــــــــــاده بود

تشنه میداند که تشنه آب می خواهد ولــــــــــــــی

آب بر آل حسین گویی حرام افتاده بـــــــــــــــــود

تا ابد آوای قرآن خواندن بابا به نــــــــــــــــــــــی

در دل و جان پسر با احترام افتاده بـــــــــــــــــود

ای فدایت گردم و نسل و پدر هم مــــــــــــــادرم

زانکه قرعه از ازل بر ما غلام افتاده بــــــــــود


برچسب‌ها: شعر روضه امام علی بن الحسین زین العابدین و سید الس
+ نوشته شده در  شنبه شانزدهم آبان ۱۳۹۴ساعت 18:9  توسط احمد چلتاش  | 

وداع با رمضان برای کسی است که دوست و عاشق این ماه باشد

ولی کسی که احساس خستگی و دل زدگی می کند وداع با رمضان کردن معنی ندارد

از نشانه های قبولی عبادات غمگین بودن از اتمام این ماه است

اگه از تمام شدن مهمانی خدا ناراحتی قبول شدی ما را هم دعا کن.

+ نوشته شده در  جمعه بیست و ششم تیر ۱۳۹۴ساعت 0:30  توسط احمد چلتاش  | 

إنَّ شِیعَتَنا مَن سَلمَت قُلُوبُهُم مٍن کلِّ غَشٍّ وَ غِلٍّ وَ دَغَلٍ


امام حسین علیه السلام فرمودند: بدرستی که شیعیان ما قلبشان از هرناخالصی و حیله و تزویر پاک است .           (التفسیر المنسوب الی الامام الحسن العسکری علیه السلام ص309)

پس هر کس که برای کاسبی یا پست به حیله و نیرنگ متوسل میشه به یقین شیعه نیست، گر چه توی شناسنامه میگن شیعه است؛ چنتا مثال

 دخترش تا حالا آشپزی نکرده، میگه دخترم استاد آشپزیه تا مبادا خواستگار بره و برنگرده

پسرش تا حالا نماز نخونده میگه از این پسر مومن تر خدا  بنده نداره تا بهش زن بدن خوشبخت بشه!

برای رای گرفتن میگه من تنها کسی هستم که لایقه ولی تو دلش به ریشه مردم میخنده.

و و و .....که اصلا در مورد شیعه نبودن اون ها شکی نیست

خدا ان شاء الله شیعیان واقعی و امام زمان رو به سلامت بداره .

+ نوشته شده در  یکشنبه بیست و چهارم آذر ۱۳۹۲ساعت 21:2  توسط احمد چلتاش  | 

هلول ماه رجب بر مؤمنین و شیعیان جهان مبارک باد

اعمال رجب :

روزه

دعا

استغفار

اعتکاف

انجام حسنات و کار های زیبا حتی الامکان از بزرگان دین توصیه می شود

و نماز اوج شکوه بندگی


برچسب‌ها: رجب ماه رجب اعمال رجب
+ نوشته شده در  جمعه بیستم اردیبهشت ۱۳۹۲ساعت 16:41  توسط احمد چلتاش  | 

من اصلح سریرته اصلح الله علانیته

هر که باطنش را اصلاح کند٬ خداوند آنچه از او به منصه ظهور می رسد را اصلاح می کند٬

....

...


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  چهارشنبه دهم آبان ۱۳۹۱ساعت 19:25  توسط احمد چلتاش  | 

 امام علی علیه السلام فرمودند: 

إياك أن تسلف المعصية و تسوف بالتوبة فتعظم لك العقوبة

از قدیمی شدن گناه پرهیز کن٬ از به تاخیر انداختن توبه بترس٬ چرا که نتیجه اش برایت بزرگ شدن عذاب الهی است.

و بدان

  الندم أحد التوبتين

پشیمانی نوعی از توبه است.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه چهارم مهر ۱۳۹۱ساعت 9:4  توسط احمد چلتاش  | 

ای عقل خجل ز جهل و نادانی ما

درهم شده خلقی ز پریشانی ما

بت در بغل و به سجده پیشانی ما

کافر زده خنده بر مسلمانی ما

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

در میکده دوش زاهدی دیدم مست

تسبیح به گردن و صراحی در دست

گفتم: ز چه در میکده جا کردی؟ گفت:

از میکده هم بسوی حق راهی هست . . . .

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و هشتم شهریور ۱۳۹۱ساعت 5:44  توسط احمد چلتاش  | 

بلبل بباغ و جغد بويرانه تافته

هر كس بقدر همت خود خانه ساخته‏


آن پير سال خورده چه خوش گفت با پسر

كى نور چشم من بجز از كشته ندروى‏

 

أطيب البيان في تفسير القرآن، ج‏4، ص: 69

با این بیان خوب این آیه از کلام خداوند فهمیده میشود که «وَ أَنْ لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ما
 سَعى‏»و اينكه براى انسان جز آنچه تلاش كرده [هيچ نصيب و بهره‏اى‏] نيست پس دست به سوی آسمان برداشته میگوییم خدایا همتی به ما ده که هرآنچه تو خواهی بدان برسیم.

+ نوشته شده در  جمعه دهم شهریور ۱۳۹۱ساعت 3:34  توسط احمد چلتاش  | 

ای معتکف بکوش، که فرصت غنیمت است               بیدار دار جان، اگرش خواب غفلت است

در مـنـزل حـبـیب تـو مـهـمان شـدی بـبـیــن               جام شراب طهور و خان رحمت است

+ نوشته شده در  دوشنبه پانزدهم خرداد ۱۳۹۱ساعت 18:17  توسط احمد چلتاش  | 

خوشم آن دم که بینم شاد و مستی

به ناز و عشوه کردن چیره دستی

 

شدی لیلای عالم لیلی من

تو دست حور را از پشت بستی

 

تو را کی غیرت من میدهد سود

چو آهو از کف صیاد جستی

 

تو را در کلبه فقرم چه جایی

که اعلی را چه حاجت سوی پستی

+ نوشته شده در  چهارشنبه بیست و سوم فروردین ۱۳۹۱ساعت 22:28  توسط احمد چلتاش  | 

دعا در سجده آخر نماز جهت وسعت در روزی

يَا خَيْرَ الْمَسْئُولِينَ وَ يَا خَيْرَ الْمُعْطِينَ ارْزُقْنِي وَ ارْزُقْ عِيَالِي مِنْ فَضْلِكَ فَإِنَّكَ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

دعای مشهور قنوت از قرآن

ربنا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَ فِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَ قِنَا عَذَابَ النَّار

دعای قرآنی قنوت

 رَبَّنا لا تُزِغْ قُلُوبَنا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنا وَ هَبْ لَنا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّاب‏

طلب عفو برای  پدر و مادر در قنوت

رَبَّنَا اغْفِرْلِي وَ لِوالِدَي ‏‏وارْحَمْهُما كَما رَبَّيانِي صَغِيراً وَاجزِهِما بِالْإِحْسَانِ إِحْسَاناً وَ بِالسَّيِّئَاتِ غُفْرَاناً

دعای وارده بعد نماز شب چه در سجده چه در قنوت در تمام نمازها میشود خواند

 رَبِّ اغْفِرْ وَ ارْحَمْ  و تَجاوَز عمّا تعلم إنّك أنت الأعزُّ الأجلّ الأكرَمَ‏

دعا برای گشایش در کارها

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْحَلِيمُ الْكَرِيمُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ

سُبْحَانَ اللَّهِ رَبِّ السَّمَاوَاتِ السَّبْعِ وَ رَبِّ الْأَرَضِينَ السَّبْعِ 

وَ مَا فِيهِنَّ وَ مَا بَيْنَهُنَّ وَ رَبِّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ

 وَ سَلَامٌ عَلَى الْمُرْسَلِينَ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِين‏

 قنوت قرآنی جهت فزونی علم

رَبِّ زِدْنِي عِلْماً

التماس دعا

+ نوشته شده در  شنبه سی ام مهر ۱۳۹۰ساعت 22:32  توسط احمد چلتاش  | 

به سید مرتضی (که سلام خدا بر او) گفتند بیا و قضاوت بر دعواهای مردم را بر عهده بگیر وایشان نمی پذیرفت٬ تا آنجا که بسیار بر او فشار آوردند وافکار عمومی بر علیه  ایشان شد واین مرد خدا دلیل نپذیرفتن را در یک جمله بیان داشت که مردم: من عمریست دعوای میان دو کس را برطرف نتوان کرد حال چگونه روزی چند دعوا را به صلح بکشانم و مردم را این حرف گران آمد که آن جنگ چه باشد که شما از صلح آوردن آن عاجز شدید ؟ ایشان بفرمودند جنک میان عقل و نفس که عمری از من گرفت و به آشتی نرسید.!!!!
+ نوشته شده در  پنجشنبه چهاردهم مهر ۱۳۹۰ساعت 15:26  توسط احمد چلتاش  | 

مقدمه
بسم الله الرّحمن الرّحيم
ألحمدلله رب العالمين
اين صد كلمه كه صد دانه٬ دانۀ دُردانه در يك دانه است٬ براي خاطر عاطر آن عزيزي كه شائق اعتلاي
به ذروه معرفت نفس است، از قلم اين كمترين : حسن حسن زاده آملي، به رشتۀ نوشته
درآمده است كه اگر مورد پسند افتد او را بسند است.


۱) آن كه خود را نشناخت چگونه ديگري را مي شناسد؟!

۲) آن كه از صحيفة نفس خود آگاهي ندارد، از كدام كتاب و رساله طرفي مي بندد؟!

۳) آن كه گوهر ذات خود را تباه كرده است، چه بهره اي از زندگي برده است؟!


ادامه مطلب
+ نوشته شده در  دوشنبه یازدهم مهر ۱۳۹۰ساعت 20:21  توسط احمد چلتاش  | 

 ﴿وَ يُرِيدُ الشَّيْطَانُ أَن يُضِلَّهُمْ ضَلَالَا بَعِيدًا﴾[1] و شیطان اراده کرده که راه انسان را

 بسیار از خدا دور کند، وگمراه سازی او بسیار زیاد است؛ وتا کنون موفق هم بوده: ﴿وَ

 لَقَدْ أَضَلَّ مِنكمُ‏جِبِلاًّكَثِيرًا أَفَلَمْ تَكُونُواْ تَعْقِلُون‏﴾[2] پس بی شک بسیاری از شما  را

 گمراه نموده پس آیا اندیشه نمی کنید، همچنین ﴿كَمَا أَخْرَجَ أَبَوَيْكُم﴾[3] همان گونه

 که پدر و مادر شما را از بهشت خارج ساخت.[1] .سوره نساء آیه  60.

[2] . سوره یس آیه 62.

[3] . سوره اعراف آیه 27.

+ نوشته شده در  شنبه نهم مهر ۱۳۹۰ساعت 13:49  توسط احمد چلتاش  | 

 قَالَ رسول الله صل الله علیه وآله وسلم :(اضْمَنُوا لِي سِتّاً مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَضْمَن لَكُمُ

 الْجَنَّةَ اصْدقُوا إِذَا حَدَّثْتُمْ وَ أَوْفُوا إِذَا وَعَدْتُمْ وَ أَدُّوا إِذَا ائْتُمِنْتُمْ وَ احْفَظُوا فُرُوجَكُمْ

 وَ غُضُّوا أَبْصَارَكُمْ وَ  كُفُّوا أَيْدِيَكُم )

پیامبر خدا که درود و سلام خدا بر او وآلش باشد فرمودند :به من ضمانت کنید که شش کار

 انجام دهید من برای شما بهشت را ضمانت میکنم

در سخنتان راستی ودرستی باشد[دروغ نگویید]

زمانی که پیمان  و عهدی بستید پایبند باشید و خلف وعده ننمایید

زمانی که امانتی از کسی دریافتید آن را صحیح وسالم برگردانید

فروجتان را حفظ کنید[و در امور جنسی تحت حکومت خدا وعقل زندگی

 کنید]

چشمتان را از حرام بپوشانید[چه از نامحرم چه از خواندن مطالب شیطانی و

 گناه آلود چه باعصبانیت به  پدر ومادر و همسر و فرزندان نگاه کردن و....]

ودستهایتان را به گناه آلوده نکنید[و این بیان شامل خیلی از گناهان است

 همچون لمس نامحرم آسیب زدن به موجودات خدا اخذ پول حرام حتی چت

 کردن گناه آلود ویا تایپ کردن مطالب غیر اخلاقی و هزار گناه دیگر که نام

 بردن نیاز نیست.]

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه هفتم مهر ۱۳۹۰ساعت 1:32  توسط احمد چلتاش  | 

باید از خودت خیلی توقع داشته باشی تو بهترین مخلوق خدایی

نباید به اقل انسانیت قانع باشی وباید نگاهت به قله باشه

تن آدمی شریف است به جان آدمیت

نه همین لباس زیباست نشان آدمیت

اگر آدمی به چشمست و دهان وگوش بینی

چه میان نقش دیوار ومیان آدمیت

و جناب سعدی شیرازی در ابیات آخر این غزل می فرماید: 

اگر این درنده خویی ز طبیعتت بمیرد

همه عمر زنده باشی به روان آدمیت

رسد آدمی به جایی که بجز خدا نبیند

بنگر که تا چه حدست مکان آدمیت

واین نهایت ادمی چیزیست که ملائک هم به آن راه ندارندوانسان در آن حالت از اهرمن هم ایمن می شود و دست شیاطین از دامن انسان کوتاه میشود.

ای بی خبر بکوش که صاحب خبر شوی

تا  راهرو  نباشی  کی  راهبر  شوی

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 20:27  توسط احمد چلتاش  | 

أ: فریب می دهد:﴿ يَعِدُهُمْ وَ يُمَنِّيهِمْ  وَ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا﴾[1] به آنها وعده میدهد وبه آرزو وا می دارد و البته وعده شیطان غیر از فریب نیست.

وهمچنین در آیه بیست و دوم سوره اعراف چگونگی گمراه کردن حضرت آدم و حوّا را  با بیان ﴿فَدَلَّاهُمَا بِغُرُورٍ...﴾ یعنی آنها را ظاهراً راهنمایی کرد در حالی که آنان را فریب داد.

ب: گام به گام گمراه می کند: ﴿وَ لَا تَتَّبِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَان‏﴾[2].تبعیت نکن از گام های شیطان.

ج: بین بندگان خدا فساد ودشمنی ایجاد میکند:﴿ وَ قُلْ لِعِبادي يَقُولُوا الَّتي‏ هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُم...﴾[3] به بندگانم بگو حرف خوب بزنند، چرا که اگر سخن زشت برانند شیطان میان آنها فساد ودشمنی می افکند.

د: فراموشی می آورد: ﴿فَأَنسَاهُ الشَّيْطَان‏﴾[4] پس شیطان از یادش برد.

ه: به اعمال زشتی که از انسان سر میزند زینت میدهد: ﴿وَ زَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُواْ يَعْمَلُون﴾[5]‏ اعمالشان را شیطان زینت داد.

و: با شدت تحریک می کند وبر انسان فشار ودرد سر می آفریند: ﴿وَ قُل رَّبّ‏ أَعُوذُ بِكَ مِنْ هَمَزَاتِ الشَّيَاطِين‏﴾[6] وبگو: پروردگارم پناه میبرم به تو از شدت تحریکات شیطان ها و فشار ها ودرد سرها یی که می آفرینند.[1] . سوره نساء، آیه 120.

[2] . بقره آیه 168.

[3] . اسراء آیه 53.

[4] . یوسف آیه 42.

[5] . انعام آیه 43.

[6] . مومنون آیه 97.

+ نوشته شده در  سه شنبه پنجم مهر ۱۳۹۰ساعت 20:18  توسط احمد چلتاش  | 

از جمله دستورات دلسوزانه خدای تعالی برای ما انجام عمل صالح است که از آن تعبیر به کارهای سازگار با انسانیت میکنم تا وضوح وآشکار بودن آن برای همگان ثابت شود. مثلا برای شستن ظرف غذا مایع ظرفشویی با آن سازگار است و برای شستن رنگ روغن روی اشیاء ودست ولباس از تینر استفاده میشود یا در پاک کردن گوش وچشم از ابزار سازگار با آنها استفاده میشود با این اوصاف باید انسان خود را در این دنیا خوب بشناسد از جنس و نوع خود آگاه شود تا اعمال سازگار با این نوع وجنس را انجام دهد مثلا مهربان بودن عمل صالح وسازگار با ماست یا عبادت خدا، یا کار حلال انجام دادن، یا کمک به ضعیفتر ها و ملاک تشخیص عمل سازگار وجدان ماست چون با اعمال ما یا وجدان شاد ویا غمگین و دارای عذاب میشود لذا چون وجدان شاد شد نشانگر عمل صالح والی آخر..............

 

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ‏
وَ الْعَصْرِ(1)
إِنَّ الْانسَانَ لَفِى خُسْرٍ(2)
إِلَّا الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَ عَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ وَ تَوَاصَوْاْ بِالْحَقّ‏ وَ تَوَاصَوْاْ بِالصَّبرْ(3)

 نام خدا كه رحمتش بى‏اندازه است و مهربانى‏ا ش هميشگى (0)
سوگند به عصر [ظهور پيامبر اسلام‏] (1)
 [كه‏] بى‏ترديد انسان در زيان‏كارى بزرگى است (2)
مگر كسانى كه ايمان آورده و كارهاى شايسته انجام داده‏اند و يكديگر را به حق توصيه نموده و به شكيبايى سفارش كرده‏اند. (3)

+ نوشته شده در  چهارشنبه سی ام شهریور ۱۳۹۰ساعت 14:22  توسط احمد چلتاش  | 

                                 بسم الله الرحمن الرحیم

کار ما  آخر  بسامان   میرسد            کفر ما آخر به  ایمان  میرسد

دیر و زودش را خدا داند ولی              سختی دوران به آسان میرسد

شاهد این مدعا در باغ بین                هر زمستانی  به پایان  میرسد

شمع باش و گریۀ مستانه دار            علم  از  پیدا  و  پنهان  میرسد

هر کجا او را بدیدی بی حجب            بر دلت نوری ز عرفان میرسد

واعظان گویند از مردن بترس              عشق گوید بوی جانان میرسد

خلوتت را صرف عشق ناب کن           نفحه ها از طور یزدان میرسد

گر تویی اندرمحبت چون رسول          جبرئیلش سوی انسان میرسد

گل شدی امّا پر از خارو دغل             چون تو کی برخوان گلدان میرسد

سر بزیر افکن که بر بد مایلی             سهم خوبی خود به خوبان میرسد

                       شک ندارم احمد از خوبی تهیست

                        میته  حیوان  به  حیوان   میرسد   
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۰ساعت 0:41  توسط احمد چلتاش  | 

                                 حکایت

      آورده اند که در سرزمین پارسی، پارسایی شهیر به کار درستی،  ودشمن دود و دم و بد مستی، در مجمعی علمی گوش به اهل دانش سپردی که شاید گره از کار بسته وا شود و اسیری ز بندی رها؛ پس جوانی به گدایان شبیه و با ظاهری قبیح قفل لب گشود و، شکوه ها نمود، که عارفا تو بر دانشت عامل ودر خرد کاملی، چه کند آنکه اهل دخان گشت و متضرر زمان،

چه چاره بود مرد معتاد را              چه باید کند قاصدک باد را

     ترا به سکوت عارفان و خلوت عاشقان سوگند دهم٬ تا به نوگلان پندی و به پای جهلشان بندی زنی؛

بگو برجوانان ایران زمین              که صدها خطر هست اندر کمین

جـوانـا؛ نـدارد خـر اعتیاد               دم از کره گی خود به من یاد داد

      پس همگان گوش شدند و سیل حکمت استاد بر خروش و بفرمود:

نکن رو به سیگار و امثال آن             که آهسته خواهد گرفت از تو جان

     پس با هر نخش، نخی ز اطلس عمر بر کنی و با هر پُکش پتکی به امارت تن بر زنی، واگر خدای تعالی عمر نوح، و تن چون کوه بهرت مقدّر کرده باشد، آن مکدّر کنی، پس برای تقدیر خدا تدبیری کنیم وپیش از هر شروع تصویری، که این مسلک کار درستان از عهد باستان بوده وهست.

نـده جـــان وتـــــن را بــــه  اهــریـمـنـان        جوانی کن امّا نه چون ابلهان

چو خواهی به پیری شوی همچو سرو         نده تن بـه بیچارگی در جهان

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و چهارم شهریور ۱۳۹۰ساعت 0:19  توسط احمد چلتاش  | 

بله ما همه باید دنبال تجارت باشیم

إِنَّ اللَّهَ اشْتَرى‏ مِنَ الْمُؤْمِنينَ أَنْفُسَهُمْ وَ أَمْوالَهُمْ بِأَنَّ لَهُمُ الْجَنَّه توبه۱۱۱

(يقيناً خدا از مؤمنان جان‏ها و اموالشان را به بهاى آنكه بهشت براى آنان باشد خريده)

وتوی این تجارت دنبال مشتری غیر خدا نگرد.

راستی من تاجری رو میشناسم که توی بازار کار میکنه خبر از سرمایه هاش نداره همیشه دنبال اینه که از یکی پول قرض کنه اما خبر نداره پول های زیادی توی بانک داره خیلی ها وقتی مطلع میشن و بهش میگن ادم حسابی این چه کاریه چرا از سرمایه هات استفاده نمیکنی اون میگه:مسخرم میکنین کدوم سرمایه کدوم پول من برای نون شب محتاجم واقعا هم راست میگه چون خبر نداره باور هم نمیکنه!!!!!!!!

البته امثال منم اینجوری هستن چون از سرمایه های خدادادی خودمون خبر نداریم اونایی که خبر دارن وبهمون میگن تو کتمون نمیره!!!نمیره دیگه  باورمون نمیشه خداکنه که.........

+ نوشته شده در  جمعه هجدهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 18:32  توسط احمد چلتاش  | 

 

ای با خبر از حــــال دل زار کجایی؟                 

ای شـاهد فرسایش بیمار کجایی؟

صیاد بیــــــا صید شدم تازه اسیرم              

 امــــــید من ای نازترین یار کجایی؟

نالان هـمه شب درغم هجران شمایـم          

برگو به من ای رونق  بازار  کجایی؟

شاها به گدا رخ بنما گر چه غریبست            

 بـــــــــیگانه بود  مایل دیدار کجایی؟

درکوی توام جای مــــــن زار نباشد؟             

شیرین سخن ای نقطه پرگار کجایی؟

شرم است نصیبم اگر از دار    بیفتم             

ای نـــاظر منصور   سردار   کجایی؟

احــمــــد ببر غیر نکن ناله ز دوری

هر بار بـــــــگو یار بگو یار کجایی؟

 

+ نوشته شده در  چهارشنبه شانزدهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 23:56  توسط احمد چلتاش  | 

مردان خدا پرده پندار دریدند            یعنی همه جا غیر خدا یار ندیدند

در آینده نزدیک از این عارف واصل راهنمایی های خوبی خواهیم گرفت.

+ نوشته شده در  یکشنبه سیزدهم شهریور ۱۳۹۰ساعت 16:21  توسط احمد چلتاش  |